Samen Onderweg verenigt mensen en ondernemingen in een veranderende wereld!

Dit charter is van toepassing op de principes die bedrijven, organisaties en instanties,
al dan niet met een commercieel karakter, hanteren in hun manier van organiseren en ondernemen

Het collectief

Het collectief Keurmerk “Samen Onderweg” verenigt mensen en ondernemingen in een wereld die voortdurend verandert. Iets opbouwen kan enkel op basis van dialoog en samenwerking. Daarbij moeten meningen worden genuanceerd en uitgewisseld met wederzijds respect voor andere opvattingen.

Hechte familie

We zorgen voor elkaar en moedigen elkaar aan als een hechte familie. Met een steeds sneller evoluerende technologie en maatschappij  hebben KMO’s en familiebedrijven nieuwe uitdagingen die ze met flexibiliteit, creativiteit, innovatie en samenwerking kunnen aangaan.

Intern als extern

Voor de bedrijven en organisaties die dit charter ondertekenen zijn bovengenoemde waarden van primordiaal belang. De ondertekenaars verbinden zich met hun inzet, zowel intern als extern, om volgens die waarden aan de toekomst van hun organisaties en ondernemingen te werken.

 

Best practices

Daartoe verklaren zij zich akkoord om onder de deelnemers aan dit charter informatie en “best practices” uit te wisselen m.b.t. hun manier van ondernemen in de geest van dit charter, die nuttig kunnen zijn voor de andere deelnemers aan dit Keurmerk.

Onderlinge participatie

Naast deze onderlinge participatie tussen ondernemingen, verklaren de ondertekenaars zich ook bereid om zoveel mogelijk te streven naar interne participatie, waarbij zeggenschap vanwege de medewerkers hoog in het vaandel wordt gedragen. Medewerkers worden betrokken bij toekomstige plannen en ontwikkelingen waardoor ze zich meer identificeren met het bedrijf of organisatie waarin ze werkzaam zijn.

Het keurmerk

Bedrijven en organisaties die de bepalingen en waarden van dit charter onderschrijven en respecteren, kunnen zich te allen tijde aansluiten en mogen het “Samen Onderweg” Keurmerk gebruiken om hun steun en participatie in deze manier van ondernemen aan de buitenwereld duidelijk te maken.

Reglement

Door zich aan te melden als kandidaat voor de toekenning van het Keurmerk “Samen Onderweg” (hierna: het Keurmerk) verklaart men eveneens kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavig Reglement.

Ingeschreven bedrijven

This form does not have any entries yet.